Üyelik Sözleşmesi

Madde 1

Giriş

1.1.  İşbu kullanıcı sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar tasin.com.tr tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, web sitesi üzerinden teklif talebi veya hizmet veren profili oluştururken iş bu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen web sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.  Tasin.com.tr aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Tasin.com.tr , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2

Tanımlar

İş bu sözleşme metni içerisinde;

2.1.  “Tasin.com.tr ”Arass Net Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama Tic. A.Ş’yi

2.2.   Web Sitesi "tasin.com.tr" internet sitesini,

2.3.  “Kullanıcı" herhangi bir sebeple web sitesini kullanan kişileri,

2.4.  “Üye” e-posta ve telefon kaydı alınarak kullanıcı sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen kullanıcıyı,

2.5.  “Hizmet Alan” web sitesi üzerinden "Fiyat Teklifi Al" talebi göndererek ihale başlatan gerçek veya tüzel kişi kullanıcıyı,

2.6.  “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere web sitesi üzerinden "Hizmet Veren" profili oluşturan ve bu sözleşmeyi onaylayan kuruluş, tüzel kişi veya gerçek kişi (Hizmet veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım "Hizmet Veren" adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.7.  “Hizmet Veren” hizmet verenin hizmet alana sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, hizmet alanlar tarafından sunulan hizmet talebine teklif vermek amacıyla web sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.8.  “Fiyat Teklif Al” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla ihale başlatarak teklif almak amacıyla web sitesi üzerinde yayınlanan fiyat teklifi al talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından tasin.com.tr tarafından uygunluk durumuna göre ilgili hizmet verenler arasından hizmet verene hizmet yönlendirilmesi talebini,

2.9.  “Teklif Ver” hizmet veren'in, hizmet alanın gönderdiği hizmet talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

2.10. “Teklifi Onayla” hizmet verenler tarafından sistem üzerinden gönderilen teklifin hizmet alan tarafından sistem üzerinden kabul edilmesi fiyat teklifi al talebinin onaylanması,

2.11 “Rezervasyon” hizmet alan tarafından oluşturulan gerçek içerik talebine göre, teklif talebi toplamadan, tasin.com.tr 'nin sunduğu fiyat teklifini online ödeme sistemi üzerinden, taşıma bedelinin tamamının tahsilini kapsar,

2.12. “Kapora Sistemi” hizmet verenler tarafından sistem üzerinden gönderilen teklifin Hizmet Alan tarafından sistem üzerinden onaylanması yani, fiyat teklifi al talebinin onaylanması ve onay sürecinden sonra, rezervasyonun oluşması için belirlenen tutarın online ödeme sistemi ile hizmet alan tarafından ödenmesi,

2.13. “Online Ödeme Sistemi” hizmet alanın, ve hizmet verenin web sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve hizmet verenin ya da hizmet alanın tasin.com.tr ’ye ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, tasin.com.tr ’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından veya banka kuruluşları aracılığıyla EFT/Havale Sistemi üzerinden bu sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle hizmet alandan veya hizmet verenden tahsilini sağlayan sistemi,

2.14. “Kapora Üstlen” hizmet verenin hizmet alanın yerine kapora tutarını üstlenmesi ve rezervasyonu tamamlaması için tasin.com.tr ’ye ödeyeceği hizmet bedelini,

2.15 “ E-Arşiv, E-Fatura” Hizmet Alan tarafından ödenen kapora tutarına karşılık olarak ve Hizmet veren tarafından ödenen borçlanma tutarına karşılık olarak online ödeme sistemi üzerinden yaptığı ödeme tutarına karşılık olarak oluşturulan dijital hizmet faturasıdır.

2.16” Borçlanma Tutarı” hizmet veren tarafından üyelik aşamasında hizmet veren için üstleneceği maksimum kapora üstlenme tutarıdır.

2.17 “Taşıma Bedeli” hizmet veren tarafından hizmet tamamlandıktan sonra online ödeme sistemi üzerinden ya da hizmet verene nakit olarak ödediği tutardır.

2.18” İhale” hizmet alan tarafından fiyat teklifi al butonu ile oluşturulan hizmet almak istediği kategori ve içeriktir.

2.19. “Sözleşme” iş bu kullanıcı sözleşmesini,

2.20. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.


Madde 3

Tasin.com.tr Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.  Tasin.com.tr , hizmet veren ve hizmet alanın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya fiyat teklifi al talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, web sitesi’nde yer almasını sağlar.

3.2.  Tasin.com.tr yalnızca bir platformdur, web sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. tasin.com.tr aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.3.  Tasin.com.tr 3.2 maddesi gereğince web sitemiz aracı bir platform olduğundan, farklı platformlarda üye, hizmet alan, hizmet veren gerçek ve tüzel kişiler tarafından tasin.com.tr markasına herhangi bir olumsuz kanaat bildirir eylemde bulunamayacakları, bu eylemin gerçekleşmesi durumunda tasin.com.tr nin uğradığı ve uğrayacağı zararların tazmini yönünde tüm yasal hakları saklıdır.KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4

Üyelik Sistemi

4.1.  Web sitesine üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla fiyat teklifi al talebi gönderebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Tasin.com.tr, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.  Üye hesabı oluştururken web sitesine beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Tasin.com.tr , söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3.  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4.4.  Tasin.com.tr üzerinden geçerli bir taşıma talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresi ve taşınacak eşyaların adedi ve boyutları evin boyutu ve benzeri) özellikleri eksiksiz doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması teklif edilen hizmet bedelini değiştirebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. Taşin’ın bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup kullanıcı tarafından bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.4.1. Rezervasyon sisteminde adedi sorulmayan eşyalar ya da boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar ve yine rezervasyon sisteminde talep edilmeyen servisler verilen hizmet bedelini değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilmeyebilir.

4.4.2. Piyano (duvar ya da kuyruklu) para kasası birden fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet derin dondurucu olması) birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme normal standartlardan büyük mobilyalar (örneğin 3 metreden uzun gardroplar 2 metreden uzun yemek masası gibi) ağır veya değerli antik mobilyalar taşıma hizmet bedeline dahil değildir. Bu eşyaların listesi ayrıca belirtilmelidir.

4.4.3. Hayvan. Bitki. Silah. Tüp, gaz gibi tehlikeli madde taşımaları hizmet kapsamında değildir.

4.4.4. Taşın, hizmet talebini değerlendirdikten sonra onay işlemini gerçekleştirir.

4.5. Hizmet talebinde değişiklik ve iptal kuralları

4.5.1. Kullanıcı, rezarvasyon onayı yapılmadan önce hizmet talebindeki gün, saat, adres, eşya veya servis listesini değiştirmekte serbest olup hizmet talebini iptal edebilir.

4.5.2. Rezarvasyon onayından sonra hizmet tarihinin değiştirilmek istenmesi durumunda hizmetin verileceği tarihe 3 günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 7 gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, 7 günden daha yakın bir tarihte yapılacak değişiklikler için taşıma bedelinin yanı sıra %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 günden az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 7 gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15 , 7 günden daha yakın bir tarihte yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır

4.5.3. Kullanıcı, rezarvasyon onayı sonrasında hizmeti iptal etmesi durumunda; verilecek hizmet şehirler arası ise hizmetin verilmesine 7 gün, şehir içi taşımalarında hizmetin verilmesine 3 gün kaldıysa hizmet bedelinin tamamı tahsil edilir. Her iki durumda da taşıma tarihine 10 gün kaldığında taşınmanın iptal edilmesi durumunda taşıma bedelinin %50 si iade edilir.

4.6. Taşın tarafından taşıma hizmetinin iptali konusunda hizmet ifa edecek ve kalitesi kabul gören kaliteli nakliyecilerden herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda rezervasyon onayını iptal edebilir. Bu durumda eğer ödeme alınmış ise ödemeyi tamamen iade eder.

4.6.1. Taşın kullanıcının işbu sözleşme şartlarına uymaması veya iş bu sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde hizmet vermeyi reddedebilir ve kullanıcının web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmasını engelleyebilir.

Ayrıca taşın kullanıcı tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddededbilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

4.7. Rezarvasyon sisteminde kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan ( yanlış tarih ve adres verilmesi. Hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması v.b.) dolayı taşının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taşın söz konusu durumların oluşmaması için azami gayret gösterecektir.

4.8. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat v.b belgeye ilişkin sorumluluk Taşın’a kayıtlı nakliyeciye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir.

4.9 Taşın, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, kendisine kayıtlı nakliyeci ile paylaşabilir.

4.10. Elektrik, su ve tesisat işleri, standart hizmet kapsamı dışındadır.

4.11. Taşın’ın sorumluluğu;

4.11.1. Taşın işbu sözleşme kapsamında yalnızca teknoloji desteği sağlamaktadır. Bir diğer deyişle Taşın. Taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları nakliyeciler ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda Taşın’ın söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk nakliyeciye aittir.

4.11.2. Nakliyeci. Eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.

4.11.3. Nakliyeci eşyada zıyaın ve hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda sorumluluktan kurtulur.

4.11.3.1. Nakliyeci, değerli maden, taş, mücevher, posta pulu, madeni para, belge veya kıymatli evrak taşıyorsa,

4.11.3.2. Kullanıcı tarafından yapılan paketleme veya etiketleme yetersizse,

4.11.3.3. Taşınan eşya kullanıcı tarafından işleme tabi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa,

4.11.3.4. Nakliyeci tarafından ambalajlanmamış olan eşya taşınmışsa,

4.11.3.5. Nakliyecinin muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen kullanıcının ısrarıyla büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa

4.11.3.6. Canlı hayvan veya bitki taşınmışsa

4.11.3.7. Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse

4.11.4. Antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, cep telefonu, bilgisayar, altın, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması istenirse nakliyecinin sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

4.11.5. Kullanıcı eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından doğan istem hakları, eşyanın zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa. En geç teslimi izleyen 24 saat içinde veya zıyaın veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 2 gün içinde Taşın’a veya nakliyeciye ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte bildirilmemişse sona erer. Bildirim yazılı olarak [email protected],tr adresine veya 08503032134 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi takdirde kullanıcı eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunmayacak olup; nakliyeciye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıyaı veya hasardan kullanıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dökümanların kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi takdirde taşın ve/veya nakliyeci tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.

4.11.6. Kullanıcı, kendi takdirine bağlı olarak dilerse taşıma eşyalarının ayrıca sigorta ettirilmesini talep edebilir. Bu durumda, söz konusu sigorta masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.Madde 5

Fiyat Teklifi Al Talebi Oluşturulması

5.1.  En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcı, iş bu sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir fiyat teklifi al talebi oluşturabilir.

5.2.  Geçerli bir fiyat teklifi al talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin bu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3.  Tasin.com.tr , fiyat teklifi al talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak fiyat teklifi al talebinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk hizmet alana aittir.


Madde 6

Kapora (Rezervasyon) Ödeme Sistemi

6.1. Tasin.com.tr , niteliğine göre bazı hizmetler için hizmet alanın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik hizmet veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

6.2.  Kapora ödeme sistemi hizmet alan ilgili ödemeyi yaparak hizmet talebini onaylar. Hizmet alan, ilgili ödemeyi gerçekleştirdikten sonra, hizmet bitimi sonrası teklif tutarının kalan ödemeyi hizmet verene yapmak ile yükümlüdür.

6.3. Hizmet alan hizmet gününden [2] gün önce kendisine yönlendirilen hizmet veren detaylarını bana özel sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet alan, kendisine yönlendirilen hizmet vereni kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce [email protected] adresine e-posta göndererek hizmet verenin değiştirilmesini talep eder. Eğer hizmet vereni değiştirmek mümkün ise bu işlem gerçekleşir mümkün olmaması durumunda belirtilen hizmet veren ile işlem gerçekleşir ve hizmet alan “ Kapora Tutarını” talep edemeyeceğini taahhüt ve beyan eder.

6.4. Kullanıcı, ödemeyi hizmetin verildiği tarihte nakit veya rezervasyon onaya sunulmadan önce kredi kartıyla yapabilir.

6.5. Hizmet bedeline; hizmet talep formunda ayrıca talep edilmesi halinde kolileme (belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla örneğin, mutfak eşyalarının, kıyafetlerin veya diğer eşyaların kolilenmesi ve benzerleri) avize montaj, duvar montaj, stor perde montaj v.b servisler dahildir. Standart dışı eşya varsa hizmet bedeli değişebilir.

6.6. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa Taşın’a kayıtlı nakliyeci tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Taşın’dan talep edilemeyecek olup Taşın yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin komisyon bedeli veya iletişim hakkı için fatura kesmekle yükümlüdür.

6.7. Taşın’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.8. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşlarıyla anlaşıldığı takdirde taşın yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.Madde 7

Firma Değişiklik, Hizmet Tarihi değişikliği, Borçlanma tutarları ve İptal Kuralları

7.1. Hizmet alan hizmet başlangıcından 48 saat öncesine kadar taşıma gün ve saatini tasin.com.tr portalından ücretsiz olarak değiştirebilir.

7.2. Hizmet alan taşıma iptallerini hizmet başlangıcından 48 saat öncesine kadar [email protected] adresine mail göndererek yapabilir. Hizmete 48 saatten az kala yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır

7.3. Hizmet veren kapora üstlenmesini 24 saat öncesine kadar kaldırabilir, 24 saat sonunda üstlenmeyi kaldırmadığı taktirde, mevcut kapora tutarı tarafına borçlanma tutarı olarak yansıtılacaktır,

7.4. Hizmet alan tarafından iptal edilen taşımalarda, hizmet veren tarafından tasin.com.tr’den herhangi bir hak, ücret talep etmeyeceğini taahhüt ve beyan eder.

7.5. Hizmet Alan 24 saat öncesine kadar, Ev – Ofis, Parça Eşya, Araç Taşımacılığı ve Ambar kategorilerinden Firma değişikliği talebinde [email protected] adresine bulunmaları halinde firma değişimi mümkün ise değişiklik işlemi mevcut firmaların uygunluk durumuna göre gün ve saati hizmet alana bildirilir ve hizmet alan tarafından kabul edilmesi durumunda uygun olarak değişim sağlanabilir. Değişim sağlanamayan veya hizmet alan tarafından onaylanmaması durumunda tasin.com.tr herhangi bir ücret iadesi gerçekleştirmeyecektir.

7.6. Hizmet veren tarafına yansıtılan kapora üstlenme borç tutarları maksimum 7 gün içerisinde online ödeme yöntemi ya da EFT/HAVALE yöntemi ile ödemek ile yükümlüdür, ödeme yapılmaması durumunda tasin.com.tr alacak tutarı hizmet verenden tahsili için hak talep edeceğini ve ödenmemesi durumunda yasal işlemler başlatacağını kabul ve taahhüt eder.


Madde 8

Hizmet Veren Profili Oluşturma

8.1.  En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretine haiz herhangi bir kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bu sözleşme koşulları ve üye hizmet veren, Üyelik Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

8.2.   Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, banka hesap bilgileri gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Profil ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referanslarını da tasin.com.tr talep etme hakkında sahiptir.

8.3.  Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

     8.3.1. Tasin.com.tr üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

     8.3.2. Tasin.com.tr üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

8.4.  Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Tasin.com.tr ’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5.  24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Tasin.com.tr ; 05.10.2019 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

8.6 Hizmet Veren üyelik aşamasında TASIN’nın Online Ödeme Sistemi altyapısı kullandığı aracı firmalar ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde, ödeme alacaklarını, yapılan hizmet bedeli kesintilerini TASIN’dan talep etmeyeceğini, Üye’nin hizmet bedelini Online Ödeme Sistemi ile ödeyebileceğini ve verilen fiyat teklifinin K.D.V dahil olduğunu kabul taahhüt ve beyan eder.


Madde 9

Teklif

9.1.  Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Fiyat Teklifi Al Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

9.2.  Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

9.3.  Tasin.com.tr Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Tasin.com.tr ’a bildirilmeksizin, Tasin.com.tr ’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Tasin.com.tr tarafından tespit edilirse, Tasin.com.tr sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından Tasin.com.tr ’a ödenir.

9.4.  Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Tasin.com.tr ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.5.  Tasin.com.tr , teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir. 


Madde 10

Hizmet Veren Profili, Fiyat Teklifi Ver Talebi ve Tekliflerin İçeriği

10.1.  Hizmet Veren Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Tasin.com.tr ’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

10.2.  Hizmet Veren Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Tasin.com.tr ’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Madde 11

Ödeme

11.1.  Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

11.2.  Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Tasin.com.tr ye bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

11.3.  Online Ödeme Sistemi’ne Tasin.com.tr ’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Tasin.com.tr ’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

11.4.  Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Tasin.com.tr ’dan talep edilemeyecek olup Tasin.com.tr yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti, borçlanma tutarı veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere, ve Hizmet alanlara yansıtılan Kapora Üstlen tutarına fatura kesmekle yükümlüdür.

11.5.  Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Tasin.com.tr’de Hizmet veren Tarafından yapılmaması halinde, Hizmet Alan ödediği kapora tutarını talep ettiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Tasin.com.tr ’nin, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Fiyat Teklifi Al Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

11.6.  Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Tasin.com.tr yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

11.7.  İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, Tasin.com.tr ’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan online ödeme sistemi aracılığı ile tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Tasin.com.tr ’nin temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Online Ödeme sistemi aracılığı ile Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Tasin.com.tr ’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Tasin.com.tr , kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.


Madde 12

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

12.1.  Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Kapora Üstlen Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [[email protected] ] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

12.2.  Yalnızca Kapora Üstlen Bedeli İadesi ilgili Tasin.com.tr tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Tasin.com.tr ’dan talep edilemez. Tasin.com.tr yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a) Fiyat Teklifi Al Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Fiyat Teklifi Al Talebinin ilgili Hizmet Verene iletilememesi nedeniyle Fiyat Teklifi Al Talebinin zorunlu iptali;

c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;

d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve

f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

12.3.  Tasin.com.tr Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

12.4.  Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

12.5.  Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Tasin.com.tr tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.


Madde 13

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

13.1.  Tasin.com.tr ’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tasin.com.tr , Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

13.2. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Tasin.com.tr ’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.3. Tasin.com.tr , Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Tasin.com.tr , Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Tasin.com.tr ’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

13.4. Tasin.com.tr , Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Tasin.com.tr ’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.5.  Tasin.com.tr Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Tasin.com.tr , Teklifi Onayla sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Tasin.com.tr tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

13.7.  Tasin.com.tr , herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Tasin.com.tr ’a yönelmesi halinde, Tasin.com.tr , tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Tasin.com.tr ’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

13.8.  Teklifi Onayla Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Tasin.com.tr ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tasin.com.tr söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

13.9.  Hizmet Veren tarafından Hizmet Veren Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Tasin.com.tr ’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Tasin.com.tr ’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

13.11. Tasin.com.tr Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

13.12. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Tasin.com.tr tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Tasin.com.tr , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

13.13. Tasin.com.tr , sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

13.14. Hizmet Alan bilgileri Tasin.com.tr tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

13.15. Tasin.com.tr ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Madde 14

Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

14.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

14.2.  Hizmet Alan, Her İhale Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

14.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Fiyat Teklifini onayladığında, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

14.4. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Fiyat Teklifi Al Talebi’ne ilişkin olarak Tasin.com.tr 'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Tasin.com.tr ’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

14.5.  Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Tasin.com.tr ’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

14.6.  Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Tasin.com.tr ’u bilgilendirmeyi kabul eder.

14.7.  Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Tasin.com.tr ’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Tasin.com.tr sorumlu değildir.

14.8.  Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Tasin.com.tr ’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

14.9.  Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

14.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

14.11.  Hizmet Alan, tasin.com.tr üzerinden yapılan online ödemelerde sadece kapora tutarı ücretini E-ARŞİV ya da E-Fatura aracılığı ile kapora tutarını Hizmet Alana fatura ekmek ile yükümlüdür, Online Ödemelerde ödenen taşıma tutarları faturasını Hizmet Veren’den talep etmesi gerektiğini kabul eder.


Madde 15

Tasin.com.tr 'a Verilen Yetkiler

15.1.  Tasin.com.tr sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Tasin.com.tr ’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Tasin.com.tr ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

15.2.  Tasin.com.tr veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Tasin.com.tr ’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15.3.  Tasin.com.tr veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Kapora Ödeme Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

15.4.  Tasin.com.tr , Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Tasin.com.tr , söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Tasin.com.tr ’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

15.5.  Tasin.com.tr Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirimi, sms yada telefon yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [[email protected] ] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

15.6.  Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Tasin.com.tr , kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Tasin.com.tr kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

15.7.  Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Tasin.com.tr tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Tasin.com.tr ’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Tasin.com.tr , önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

15.8.  Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Tasin.com.tr dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

15.9.  Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Tasin.com.tr tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

15.10. Tasin.com.tr hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

15.11. Tasin.com.tr , dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

15.12.  Tasin.com.tr Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

15.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Tasin.com.tr ’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.


TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 16

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

16.1.  Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

16.2.  Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Tasin.com.tr çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

16.3.  Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

16.4. Kullanıcı, söz konusu taşınma eşyası taşıma hizmetinin taşına kayıtlı nakliyeciler veya taşın tarafından seçilecek firmalar tarafından yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğine veya tarihin değiştirilebilmesi gerekebileceğini kabul eder.

16.5. Kullanıcı, bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşyanın mobilya için geçerli olduğunu, insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Kullanıcı, talep formunda web sitesine ve/veya mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilmemesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden dolayı doğacak zarardan ötürü Taşın’ın sorumlu olmayacağının kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.7. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilmemesi, gecikmeli veya eksik verilmesi nedeniyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.8. Kullanıcı taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul , beyan ve taahhüt eder.

16.9. Kullanıcı, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak Taşın’ı ve nakliyeciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Nakliyeci eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa kullanıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, kullanıcıdan isteyebilir. Ancak ve her halukarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

16.10. Kullanıcı, taşınacak eşyalar listesinde ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç 48 saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat hizmet bedeli değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret. Sıfırdan taşınma eşyası taşıma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilecektir.

16.11. Kullanıcı, taşıma gününden 5 gün öncesine ek eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi Taşın’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

16.12. Kullanıcı, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca Taşın’a iletmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

16.13. Kullanıcı, tarafından talep oluşturulduktan sonra, Taşın tarafından kullanıcı için seçilen nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda seçilen nakliye firmasınnı tüm iletişim bilgileri, kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda nakliye firması, kullanıcı ile iletişime gececiktir. Ancak ve her halükarda Taşın kullanıcıya hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

16.14. Kullanıcı, Taşın’ın web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla oluşturulan hizmet talebine ilişkin olarak Taşın’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, Taşın’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla nakliyeciyle iletişime geçmeyecektir. Kullanıcı sözleşmenin bu maddesini ihlal ettiğin takdirde Taşın’ın tüm yasal hakları saklıdır.

16.15. Kullanıcı, ilgili hizmet tutarını kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Taşın’ı bilgilendirmeyi kabul eder.

16.16. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerini mevzuat kapsamında izin verdiği ölçüde olmak kaydıyla, Taşın’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul etmekte olup; anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Taşın sorumlu değildir.

16.17. Kullanıcı, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Taşın’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

16.18.Taşın, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Taşın’a herhangi bir kullanım bedeli ödememekte olup; söz konusu nedenle Taşın’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

16.19. Taşın veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı ve nakliyeci işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartıyla online ödeme yapma imkanını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Söz konusu nedenle Taşın’ın kullanıcılarını veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

16.20. Taşın veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, rezarvasyon sistemi kapsamında hizmet talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkında sahiptir.

16.21. Taşın, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Taşın, söz konusu bilgilerle, kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir. Bu tarz bilgileri, raporları kendisi kullanabilir, bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortaklarıyla üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Taşın’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

16.22. Taşın, kullanıcılarına promosyanlarla yeni hizmet, projeler veya haberleri e posta yoluyla haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

16.23. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde Taşın, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Taşın kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

16.24. Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, Taşın tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme, akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlayabilir. Taşın’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayınlayıp yayınlamama yetkisi vardır. Taşın, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman web sitesini ve/veya mobil uygulamanın (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

16.25. Web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın bütünlüğünü korumak amacıyla Taşın dilediği zaman kendi insiyatifine dayanarak belirli internet protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişmelerini engelleyebilir.

16.26. Taşın hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

16.27. Taşın, dilerse kullanıcıların e-posta adresine, cep telefonu numarasına ve diğer bilgilere doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

16.28. Taşın, kullanıcıların işbu sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit etmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesine ve/veya mobil uygulamayı kullanmaktan ve kullanıcı haklarına erişimden men edebilecek olup; web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını geçici olarak durdurabilir.


Madde 17

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

17.1.  Tasin.com.tr Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

17.2.  Tasin.com.tr , Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


Madde 18

Sorumluluk Sınırlamaları

18.1.  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Tasin.com.tr , Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

18.2.  Tasin.com.tr , Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

18.3.  Tasin.com.tr koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

18.4.  Tasin.com.tr 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.


Madde 19

Telif Hakkı Politikası

19.1.  Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Tasin.com.tr , Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

19.2.  Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Tasin.com.tr ’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

19.3.  Tasin.com.tr ’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Tasin.com.tr ’a aittir. Tasin.com.tr söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Tasin.com.tr , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


Madde 20

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

20.1.  Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Tasin.com.tr (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

20.2.  Web Sitesi Tasin.com.tr kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Tasin.com.tr , bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

20.3.  Tasin.com.tr , Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.


Madde 21

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

21.1.  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

21.2.  Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


Madde 22

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

22.1.  Tasin.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

22.2.  Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Tasin.com.tr ’un ticari defter ve kayıtları ile Tasin.com.tr sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Madde 23

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

23.1.  Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Tasin.com.tr ’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Tasin.com.tr Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

23.2.  Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez


Madde 24

Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği sürece ve Kullanıcılara Tasin.com.tr tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece, aşağıda bulunan Ek Sözleşmeler ile birlikte yürürlükte kalacaktır.


Ek Sözleşmeler:


Ek1: Taşın Sözleşmesi

EK2: Kullanım Koşulları

Ek3: Gizlilik Politikası